Home 

(044) 579076

Home

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:142 06-09-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบ 1 ชุด

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:14 30-08-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 ชุด วงเงิน 170,000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:342 13-08-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิล ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:38 04-08-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิลซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ รพ.สต.ตาวัง ต.ตาวัง จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจงรายละเอียด

อ่านต่อ......

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:34 04-08-2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆละ...

อ่านต่อ......

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:421 30-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งวิชาชีพ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีใว้ มีดังต่อไปนี้ รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 8 ตัว

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:38 27-07-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลบัวเชด กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว เป้นเงิน 40,000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:362 23-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ครบเวลากำหนดรับสมัครแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก...

อ่านต่อ......

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:594 13-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรารายละเอียด

อ่านต่อ......

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  

 จัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกวดราคา

     

วัสดุสำนักงาน งานพัสดุ

วัสดุทันตกรรม งานทันตกรรม

เวชภัณฑ์ยา งานเภสัชกรรม

 

...........................................................................................................................................................................................................................


โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สังขะ-บัวเชด บริเวณบ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด มีเนืื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบัวเชด และบริเวณเขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวเชดมีการปรับปรุงทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงสุด