ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานเปล 1 อัตรา 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย โรงพยาบาลบัวเชด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้

   1. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างวันละ 320 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม