ขยายเวลารับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานเปล 

(044) 579076