ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่ง พนักงานเปล 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

ตำแหน่ง  พนักงานเปล

รายละเอียด