ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานเปล 260425641310 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ตำแหน่ง พนักงานเปล
รายละเอียด