30 พฤษภาคม 2564 ส่งผู้ป่วยCovid-19 รักษาหายกลับบ้าน 

(044) 579076