ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งวิชาชีพ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีใว้ มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด