ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและขายสินค้าปีงบประมาณ 2565 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและขายสินค้าปีงบประมาณ 2565
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จะทำการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารตามสั่ง
เพื่อ ทดแทนร้านค้าขายอาหารตามสั่งที่ว่างอยู่ จำนวน 1 ห้อง
รายละเอียด