ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินบอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาทั่วไปหรือนักจิตวิทยาคลินิก และเจ้าพนักงานเวชสถิติ

รายละเอียดด้านล่าง

>>>!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ