รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 08/02/2565 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

         ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

    1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง         จำนวน 1 อัตรา

    2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช