ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ 28/02/2565 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานบริการ(ความสะอาด)

>>>!!ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองและตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)