รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 24-03-2565 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวขสถิติ จำนวน 1 อัตรา เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 22 มีนาคม
2565 ตามประกาศลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยโรงพยาบาลบัวเขดจะดำเนินการทดสอบข้อเขียน
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป

รายละเอียด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช