ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 31-03-2565 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชต
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 22 มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เอกซเรย์ปอด, ตรวจ
สารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่าน
การทดลองงาน 5 เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการยกเลิกประกาศสอบครั้งนี้ แล้ว
จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช