ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 

(044) 579076

ประกาศ โรงพยาบาลบัวเชด
          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)
          ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
          ตามที่โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา เวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม
2565 ตามประกาศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยโรงพยาบาลบัวเชด จะดำเนินการทดสอบข้อเขียน
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2565
        บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

!>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพนักงานพิมพ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช