ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 

(044) 579076

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
           ตาม ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

โดยรับ สมัคร ตั้งแต่ วัน ที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2565 ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เอกซเรย์ปอด,ตรวจสารเสพติด

หรือตรวจตามโครงการ กวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและผ่านการทดลองงาน 6 เดือน

หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการยกเลิกประกาศสอบครั้งนี้แล้ว
จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
     บัดนี้ ผลการสอบของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้น
บัญชีไว้มี ดังต่อไปนี้

!>>>ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่งพนักงานพิมพ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช