ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 อัตรา 

(044) 579076

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
          เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
         1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช