รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา 27/04/2566 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดดังนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช