ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการทดสอบข้อเขียน , ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ คลิ๊ก

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช