ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
เขียนโดย admin

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘
เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ และได้ขยายเวลาการรับ
สมัครจนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕'๖๖ โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการทดสอบข้อเขียน , ประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช