ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 09/06/2566 
เขียนโดย admin

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด , เอกชเรย์ปอด, ตรวจสารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม และผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลบัวเชด จะดำเนินการ
เรียกบุคคลที่สอบได้ลำดับถัดไปทดแทน
บัดนี้ ผลการสอบของ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่
คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช