รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก 05/07/2566 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก
       ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามประกาศลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก
เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการทดสอบข้อเขียน , ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
       บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช