ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก 11/07/2566 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก
ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานประจำตึก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ,สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องได้คะแนนรวมของการสอบทุกภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

ดังรายนามดังนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช