ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 04/08/2566 
เขียนโดย admin

       ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
       ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการ
ทดสอบข้อเขียน , ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
       บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตังกล่าวได้เสร็จสิ้ลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

!!>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช