ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง นักวิชากาการเงินและบัญชี 17/08/2566 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชากาการเงินและบัญชี
ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (งินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องได้คะแนนรวมของการสอบทุกภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ,เอกชเรย์ปอด,ตรวจสารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด
ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการยกเลิกประกาศสอบครั้งนี้ แล้วจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
บัดนี้ ผลการสอบของตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้

>>>>><<<<<<<<

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช