ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม -
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการ
ทดสอบข้อเขียน , ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช