ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

          ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร

        ๑. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

        ๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

       ๓. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้

อ่านรายระเอียด >>>>>>>>>>

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช