ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 3 กันยายน 2563 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์   1 อัตรา

          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(พนักงานช่วยการพยาบาล) 1 อัตรา

          เจ้าพนักงานเวชสถิติ  1 อัตรา

บัดนี้ การรับสมัคดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมา

รายละเอียด