ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจมาตรฐานสถานพยาบาล 15กย2563 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  โรงพยาบาลบัวเชด นำโดย นพ.ประทีป ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด และผู้บริหาร แพทย์พยาบาล ร่วมต้อนรับอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตรวจประเมิณเฝ้าระวัง โดยมี นพ.ปริญญา สันติชาติงาน ผู้เยี่ยมสำรวจ ทางโรงพยาบาลบัวเชดขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจเยี่ยมเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางการทำมารตฐานสถานพยาบาลเพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปปรับใช้เพื่อให้ผ่านมาตรฐานระดับต่อไป