ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป 29กันยายน 2563 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)

ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป

รายละเอียด