ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเก้าอี้นั่งถ่าย 4ตัว ตัวละ 3000 บาท 12000 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเก้าอี้นั่งถ่าย 4 ตัว ตัวละ 3000 บาท รวม  12000 บาท

รายละเอียด