ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นนั่งปรับข้าง 2คัน 13800 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นนั่งปรับข้าง 2คัน ราคาคันละ 6900บาท  รวมราคา 13800 บาท

รายละเอียด