ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก 96000 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 96,000 บาท

รายละเอียด