ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเป่าแอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพิมพ์ผลแบบพกพา 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเป่าแอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพิมพ์ผลแบบพกพา ใช้กระดาษอาบน้ำยา โดยเฉพาะเจาะจง

จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท งปประมาณ 80,000 บาท

รายละเอียด