ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าทีชำรุดภายในบ้านพักข้าราชการ 

(044) 579076

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าทีชำรุดภายในบ้านพักข้าราชการ

ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง

-------------------------------

รายละเอียด