ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าซ่อมแซมและแยกมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่

ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด