ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างมืออัตโนมัติ 20052564 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding

จำนวน 1 รายการ  635,000

รายละเอียด