ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซีล ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซีล ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ณ รพ.สต.บ้านรุน ต.อาโพน จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด