ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 8 ตัว 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลบัวเชด

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว เป้นเงิน 40,000 บาท

รายละเอียด