ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบ 1 ชุด 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบ
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 ชุด วงเงิน 170,000 บาท

รายละเอียด