เกี่ยวกับเรา 

(044) 579076

เกี่ยวกับเรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:142 06-09-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบ 1 ชุด

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:14 30-08-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเต้นท์แคปซูลความดันลบโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 ชุด วงเงิน 170,000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:342 13-08-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1...

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิล ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:37 04-08-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิลซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ รพ.สต.ตาวัง ต.ตาวัง จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจงรายละเอียด

อ่านต่อ......

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:34 04-08-2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆละ...

อ่านต่อ......

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:421 30-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งวิชาชีพ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีใว้ มีดังต่อไปนี้ รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 8 ตัว

จัดซื้อ จัดจ้าง/ข่าวประกวดราคา Admin Pom Hits:38 27-07-2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลบัวเชด กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว เป้นเงิน 40,000 บาท รายละเอียด

อ่านต่อ......

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:362 23-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ครบเวลากำหนดรับสมัครแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก...

อ่านต่อ......

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Admin Pom Hits:594 13-07-2564

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรารายละเอียด

อ่านต่อ......

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  

 จัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกวดราคา

     

วัสดุสำนักงาน งานพัสดุ

วัสดุทันตกรรม งานทันตกรรม

เวชภัณฑ์ยา งานเภสัชกรรม

 

...........................................................................................................................................................................................................................


โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สังขะ-บัวเชด บริเวณบ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด มีเนืื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบัวเชด และบริเวณเขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวเชดมีการปรับปรุงทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงสุด

เขียนโดย Admin Pom

ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบัวเชด

นายแพทย์ประทีป ตลับทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์         

นพ.ประทีป ตลับทอง พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
นพ.พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล พ.ศ. 2547 - 2550
นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ พ.ศ. 2546 - 2547
นพ.อิสระ จำปาเหล็ก  พ.ศ. 2541 - 2546
นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล พ.ศ. 2539 - 2541
นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ พ.ศ. 2532 - 2539
นพ.อังกูล วานิช พ.ศ. 2531 - 2532
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข  พ.ศ. 2530 - 2531
นพ.สุทธิพงศ์ ทัศนียพันธ์ พ.ศ. 2529 - 2530
นพ.โสภณ มุธุสิทธิ์ พ.ศ. 2528 - 2529

 

                             

                         

                         

                                    

                         

                          

                                  

เขียนโดย Admin Pom

มาตรฐานจริยธรรมองค์กร

 

  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถตามาภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องรักษาและสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
เขียนโดย Admin Pom

ประวัติอำเภอบัวเชด

                  

                   พื้นที่อำเภอบัวเชด  เดิมเป็นท้องที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นป่าและการคมนาคมไม่สะดวกประมาณ ปี พ.ศ.  2430  มีราษฎรประมาณ 5  ครัวเรือน  มีผู้นำครอบครัวคือ           นายบัว  ภรรยา ชื่อ  นางเชด  จึงเรียกชื่อในระยะแรกว่าบ้านตาบัวยายเชด  เป็นที่มาของบ้านบัวเชด  อยู่ในการปกครองของตำบลดม  อำเภอสังขะ  ต่อมาอำเภอสังขะได้แยกตำบลดมออกไปตั้งเป็นตำบลบัวเชด 

                   ปี พ.ศ. 2460  ได้แยกตำบลบัวเชดออกไปตั้งเป็นตำบลสะเดา 

                   ปี พ.ศ. 2511  แยกตำบลบัวเชดออกไปตั้งเป็นตำบลจรัส 

                   ปี พ.ศ. 2521  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศแบ่งเขตการปกครอง  อำเภอสังขะ  ตั้งเป็นกิ่ง

                                     อำเภอบัวเชด  ประกอบด้วย  3  ตำบลคือ  ตำบลบัวเชด  ตำบลสะเดา  และ

                                     ตำบลจรัส  ประกอบด้วย  32  หมู่บ้าน  โยตั้งที่ว่าการอำเภอชั่วคราวที่บ้านตาปิม 

                                     ตำบลบัวเชด  โดยอาศัยฐาน  มว.ตชด.305  เป็นที่ทำการ

                   ปี พ.ศ. 2527  กิ่งอำเภอบัวเชดได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบัวเชด

 

สภาพทางภูมิศาสตร์    

                   อำเภอบัวเชดตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อเขตตำบลพระแก้ว  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้             ติดต่อกับประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลละลม  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

ลักษณะภูมิประเทศ

                   อำเภอบัวเชดมีเนื้อที่ประมาณ  479  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ  70  กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขา  ด้านทิศใต้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  มีความลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  เป็นแหล่งต้นน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่  ภูมิอากาศ  ฝนตกชุกระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน  อากาศค่อนข้างหนาวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อากาศร้อนจัดและมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง  ทำให้เป็นปัญหาในการเพาะปลูก

 ประชากรและการปกครอง

                   แบ่งเขตการปกครองเป็น  6  ตำบล  68  หมู่บ้าน  6872  หลังคาเรือน  เทศบาล  1  แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล  6  แห่ง  ประชากรทั้งหมด  37,728  คน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ส่วนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  นอกจากภาษาไทยแล้วจะเป็นภาษาท้องถิ่นคือเขมรสุรินทร์ ภาษลาว  และส่วย  วัฒนธรรมมีความหลากหลายตามกลุ่มภาษาที่ใช้ 

การคมนาคม 

                   เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดและอำเภอเป็นทางลาดยางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077  สามารถสัญจรได้สะดวกตลอดปี

เขียนโดย Admin Pom

มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร

 

          เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ

          ๑.  การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          ๒.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ๓.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

          ๔.  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ

          ๕.  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

          ๖.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้

          ๗.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

          ๘.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ

          ๙.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน  และตรวจสอบได้

          ๑๐.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อความ

                 เจริญก้าวหน้าขององค์กร  ประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน