ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง 
เขียนโดย admin

!!>>ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช