รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 21มีนาคม2567 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
       เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
       ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
              ๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
              ๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
              ๓. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา
       โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้

รายละเอียดดังนี้.

สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่งาน ธุรการ ตึกบริหาร(ไทยร่มเย็น) หรือดาวโหลดใบสมัคร และกรอกเอกสารใบสมัครส่งมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางข้อความเพจเฟสบุคโรงพยาบาลบัวเชด 

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช