ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตศึกษา และพนักงานเปล 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตศึกษา และพนักงานเปล
         ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา, เจ้าพนักงานโสตศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องได้คะแนนรวมของการสอบทุกภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
         อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ,เอกชเรย์ปอด,ตรวจสารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการยกเลิกประกาศสอบครั้งนี้ แล้วจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
         บัดนี้ ผลการสอบของตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตศึกษา พนักงานเปล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้
รายละเอียดดังนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช