รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช