ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
เขียนโดย admin

ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช