ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
       ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ (งินบำรุง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องได้คะแนนรวมของการสอบทุกภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ,เอกซเรย์ปอด,ตรวจสารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
และผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการยกเลิกประกาศสอบครั้งนี้ แล้วจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
      บัดนี้ ผลการสอบของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้มีดังต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช