ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์