รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการสาธารณสุข 01/02/2567 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการสาธารณสุข
       ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
เวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
โดยโรงพยาบาลบัวเชดจะดำเนินการทดสอบข้อเขียน , ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ส้มภาษณ์) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
       บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

..........

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช