27 พฤษภาคม 2564 นพ.ประทีป ตลับทอง ออกบรรยายเรื่อง วัคซิน COVID-19 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นพ.ประทีป ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ออกบรรยายวิชาการเรื่อง วัคซีนโควิด 19 ให้ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ได้ทราบ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน