ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยาทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

>>>!! ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยาทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ